De Blazhko sluier – The Blazhko veil

This project is a collaboration between:

  • Artists: Marc Horemans, kunstenaar en docent Vakoverschrijdend Atelier SLAC/Beeldende Kunst / Katrien Kolenberg / Frederik Van de Moortel
  • Scientists: Prof. Katrien Kolenberg, KU Leuven & UAntwerpen, Sterrenkunde / Ehsan Moravveji, KU Leuven, Sterrenkunde / Frederik Van de Moortel, componist en docent Sounddesign, LUCA School of Arts

Blazhko maqeutte copy

(English version below)

De Blazhko sluier

‘De Blazhko sluier’ is het interdisciplinaire resultaat van een samenwerking tussen Katrien Kolenberg, Ehsan Moravveji, Marc Horemans en Frederik Van de Moortel. De samenwerking vond zijn inspiratie in astronomisch onderzoek, en meer specifiek in de geregistreerde data van de als RR Lyrae getypeerde sterren. De kunstenaars en wetenschappers richtten zich op het Blazhko-effect van die data. Wijzend op het onvoorspelbare karakter van de dingen die ons omringen, van datgene wat gekend is maar ons altijd weer ontsnapt, blijft het Blazhko-effect tot heden te interpreteren als een primaire vorm van storing en chaos. Een beter begrip van ons ontstaan ligt misschien wel verscholen in dit verschijnsel. De nauwe samenwerking resulteerde in een wetenschappelijk georiënteerde audiovisuele installatie. De drie entiteiten, wetenschap, beeld en geluid zochten elkaar op en plooiden samen tot een nieuwe invalshoek die via de zintuiglijke ervaring wil bijdragen aan het astronomisch discours. De drie verweven praktijken vervagen de grenzen tussen het feitelijke en het verlangen. Want, wie zich wil meten met de kosmos doet beroep op kennis én intuïtie, op het concrete én het wenselijke, en meandert tussen de clash van het objectieve en het persoonlijke.

The Blazhko veil

‘The Blazhko veil’ is the result of an interdisciplinary collaboration between Katrien Kolenberg, Ehsan Moravveji, Marc Horemans and Frederik Van de Moortel. They were inspired by astronomical research, more specifically by the registered data of the RR Lyrae variable stars. The scientists and the artists directed their attention towards the Blazhko effect of these data. Up until this day the effect can be understood as a primary form of disruption and chaos. Perhaps a better understanding of our existence is hidden in the effect.

The close collaboration between artists and scientists led to a scientifically oriented audiovisual installation. The three entities, science, image and sound confronted each other and resulted in a sensory contribution to the astronomical discourse. The three interrelated media or practices blur the lines between the factual and the longed for because if one intends to measure themselves against the cosmos, one appeals to reason and to intuition, to the factual and to the fictional, to the objective and the subjective.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s