Distorted

This project is a collaboration between:

  • Artist: Renilde D’Haese / Student Atelier Interactieve Media SLAC/Academie Beeldende Kunst
  • Scientist: Dr. An-Katrien De Roo / Translationeel Cel- en Weefselonderzoek KU Leuven

kleur_oog-520

Distorted

De video ‘Distorted’ is het resultaat van een zoektocht naar de raakvlakken tussen D’haeses werk en het onderzoek van An-Katrien De Roo naar de ziekte van Fuchs*. De video geeft niet alleen een interpretatie van het verstoorde zicht van een patiënt met Fuchs maar suggereert eveneens de ontreddering van de mens die zich bedreigd voelt in een steeds sneller veranderende wereld. Het verlies van (in-) zicht op de wereld leidt tot controleverlies, vervreemding en chaos.

*Fuchs dystrofie is een oogziekte waarbij de binnenste celwand van het hoornvlies degeneratieve veranderingen ondergaat. Het voornaamste symptoom is vertroebeling van het zicht. Dat uit zich bijvoorbeeld in ‘s ochtends moeilijk de krant kunnen lezen en ‘s avonds moeite hebben met autorijden doordat de straatverlichting uitgewaaierd wordt waargenomen. In latere stadia kan er een pijnlijke beschadiging optreden van de buitenkant van het hoornvlies, wat tot verlittekening leidt met uiteindelijk blindheid als gevolg.

‘Distorted’ is the result of a search for the common ground between D’haese’s artistic practice and De Roo’s research into Fuchs’ dystrophy. The resulting video shows an interpretation of the distorted vision of a person suffering of Fuchs. At the same time it shows the desperation one may feel in the face of a world rapidly changing. A loss of sight leading to a loss of control, estrangement and chaos.

Fuchs’ dystrophy is an eye disease where cells in the corneal layer of the eye die off. This results in a blurred vision. Reading the paper in the morning will be difficult because of fluids in the eye distorting one’s sight. In later stages this might lead to scarring of the cornea with blindness as a final result.

eye_bl_wh--4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s