Rollercoaster

This project is a collaboration between:

  • Artist: Johan Govaerts / Student Atelier Interactieve Media SLAC/Academie Beeldende Kunst
  • Scientist: Prof. Ann Smeets / Oncologische Heelkunde KU Leuven (Borstchirurg, Multidisciplinair borstcentrum UZ Leuven)

Still

Rollercoaster

Ons werk is tot stand gekomen door een passie voor kunst en een passie voor de behandeling van borstkanker, door patiënten te opereren voor borstkanker en zelf geopereerd te worden, door een professionele samenwerking in het operatiekwartier en een hechte vriendschap.

Het werk illustreert de rollercoaster waarin patiënten terechtkomen na de diagnose van borstkanker: onderzoeken en behandelingen die elkaar snel opvolgen, emoties die alle kanten uit gaan, structuur en zekerheden die wegvallen.

Het werk bestaat uit een video over het snijden, enerzijds mutilatie en anderzijds sleutel voor de toekomst, dia’s over de familie en vrienden die meegezogen worden in het verhaal, en projecties van woorden en gedachten die de chaos bij de diagnose van kanker illustreren.

Kanker snijdt, in lichaam en ziel geeft kracht om te groeien, intenser te leven, te genieten, te relativeren en maakt je zachter.

Zorgen voor de patiënten met kanker betekent steun en vertrouwen geven, rust brengen, pijn verzachten.

Kunst raakt werkt helend

Our work came into being

Through passion for art and passion for the treatment of breast cancer,

Through operating on patients and being operated upon,

Through a professional collaboration in the operating wing of the hospital and a close friendship.

‘Rollercoaster’ illustrates the emotional switchback patients fall into after being diagnosed with breast cancer. Tests, check-ups and treatments follow each other at a dazzling pace, emotions are thrust into different directions, structures and certainties are lost.

‘Rollercoaster’ consists of a video about cutting, an act which represents both mutilation and the key to recovery, slides picturing the friends and family sucked into the spiral of the story,

and projections of words and thoughts that illustrate the mental chaos a cancer diagnosis generates.

Cancer

cuts, through body and soul,

makes you softer, gives power to grow, to live life to the fullest, to enjoy and to put things into perspective.

Caring for cancer patients means giving trust and support

to bring rest

and soften pain.

Art

affects

and heals.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s