Site of necessary trouble

This project is a collaboration between:

  • Artist: Monik Myle, Student Vakoverschrijdend Atelier SLAC/Beeldende Kunst
  • Scientist: Prof. Karin Hannes, dr. Sara Coemans en Tamara Lodder, Centrum voor Sociologisch Onderzoek KU Leuven

de-kom-en-de-rest-gaat-een-vaart

Site of necessary trouble

Alles stevent af op chaos. Dat kan men waarnemen in alle aspecten van het leven. Ook, bijvoorbeeld, in de renovatie van de Leuvense Vaartkom. Voor sommige bewoners is die een bron van ergernis en zorgt ze voor een chaotische levenservaring. Monik Myle zit in hetzelfde vaarwater: ook haar leefomgeving wordt aangetast. Een sensoriële wandeling langs de vaartkom onder leiding van Tamara Lodder van het departement sociologie van de KU Leuven liet een gevoel van kilte en tocht achter. Dat leidde tot de creatie van een installatie waarin één vraag centraal staat: wie heeft het recht te beslissen hoe anderen moeten leven?

Everything is on its course to chaos. This can be observed in all aspects of life. Also, for instance, in the renovation of Leuven’s Vaartkom area. To some inhabitants the renovation is a source of annoyance leading to a sense of chaos in a space that used to be familiar and therefore orderly. In her own way Monik Myle has similar experiences: her everyday world is also affected. What’s more, a sensorial walk under the guidance of Tamara Lodder of the KU Leuven Department of Sociology through the Vaartkom area left a poignant feeling of coldness behind. These feelings led to the creation of an installation wherein one question is of massive importance: who has the authority to decide how others have to live?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s