Snijden en het been

This project is a collaboration between:

  • Artist: Nico Lenaerts / Vakoverschrijdend Atelier SLAC/Beeldende Kunst
  • Scientist: Michiel Mulier / Departement Ontwikkeling en Regeneratie KU Leuven

DSC_4439_flip

(English version below)

Snijden en het been

Vanuit de belangstelling voor de anatomie van het dierlijke en het menselijke lichaam maakte Nico Lenaerts een voorstelling van de dissectie van een been. Hij maakt gebruik van gevonden objecten, in hoofdzaak lederresten en een tak, waarvan de vorm een associatie oproept met een scheen- en kuitbeen.

Het werk verwijst naar de vele individuele anatomische verschillen die men waarneemt bij de dissectie van lichamen, in tegenstelling tot het uniforme beeld dat we er vanuit onze schooltijd van hebben. Het verbeeldt ook de tijd, de vergankelijkheid en ontbinding. De deels vermolmde tak en het restmateriaal zijn het bot en de weefsels die onherroepelijk uit elkaar gehaald worden bij de ontleding en eindigen als afval dat verder zal vergaan.

Out of a genuine fascination for the anatomy of the human as well as the animal body, Nico Lenaerts created a representation of the dissection of a leg. He used found objects, of which the most significant is a branch that resembles the shinbone and the fibula. Remnants of leather do the rest.

The work refers to the many individual anatomic differences one observes during the dissection of bodies. It goes against the uniform image we are taught at school. Bodies differ. The work also plays with time, decomposition and mortality. Bone and tissue are separated during the process of dissection and will further disintegrate as medical waste until finally dissolved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s