De schoonheid van het onvoorspelbare

This project is a collaboration between:

  • Artist: Véronique Vier / Student Vakoverschrijdend Atelier SLAC/Academie Beeldende Kunst
  • Scientist: Prof. Dr. Luc De Meester and Dr. Robby Stoks / KU Leuven

VV STUK

De schoonheid van het onvoorspelbare

Kan het evolutieproces leiden tot het ontstaan van iets mooi en hoopgevend? Verstoring, adaptatie, mutatie: de natuur transformeert zich voortdurend – het verstorende effect van microplastics op de hormonen is er maar één voorbeeld van. Hoe zien die ‘micro-evolutionary dynamics’ eruit? Wat zal de uitkomst ervan zijn? Zijn er mooie levensvormen aan het broeien die we niet hadden verwacht? De kunstenaar kan alleen gokken. En experimenteren. Voortdurend in spanning door de onvoorspelbaarheid van het proces dat hij zelf in gang heeft gezet. Telkens opnieuw in bewondering voor de nieuwe ‘species’ die voor zijn ogen ontstaan.

Unexpected beauty

Can the process of evolution lead to the budding of something beautiful and promising? Disruption, adaptation, mutation: nature transforms constantly. Take for example the effect of microplastics on human hormones and the environment. What do these micro-evolutionary dynamics look like? What shall its outcome be? Perhaps unexpected yet beautiful forms of life will come into existence. The artist can only guess. And experiment. Constantly on edge, because of the unpredictability of the process he started. Time and again in admiration for the new ‘species’ arising before him.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s